Cazimir

CAZIMIR is ons eigenzinnig en geïntegreerd team van gespecialiseerde advocaten dat vermogende families en ondernemers helpt met al hun juridische vragen en zorgen over hun vermogen.

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.

Het Grondwettelijk Hof moest zich in haar arrest van 23 januari 2020 onder andere uitspreken over de vraag of deze regelgeving niet strijdig is met het gelijkheidsbeginsel. Immers: een vzw die onroerende goederen in België bezit zal de belasting wél moeten betalen, terwijl een vzw die enkel buitenlandse onroerende goederen bezit dit niet moet. Het is belangrijk om te onderlijnen dat het Grondwettelijk Hof zich moest uitspreken over de geldigheid van de wet zoals die bestond voor de wetswijziging van 2 mei 2002.

Het is alleszins opmerkelijk dat buitenlands onroerend goed de dans ontspringt. Zoals supra aangehaald is de belasting een compensatie voor gemiste successierechten, alhoewel dat verhaal door de regionalisering niet helemaal meer klopt. Deze zijn verschuldigd op het wereldwijde vermogen van de erflater – natuurlijke persoon (m.a.w. ook op buitenlands onroerend goed), waarbij er weliswaar een vermindering bestaat voor de in het buitenland betaalde successierechten op onroerend goed.

De Ministerraad argumenteerde nog dat het verschil in behandeling gerechtvaardigd was: voor de wetswijziging van 2 mei 2002 kon een vzw immers enkel vastgoed bezitten indien dit nodig was voor het verwezenlijken van haar doel. Bijgevolg bestonden er amper vzw’s met buitenlands vastgoed waardoor de kosten om de belasting te innen niet verhouding stonden met de opbrengst ervan. Bovendien is er amper samenwerking tussen de belastingadministraties over de grenzen heen, waardoor de controle op de aangiftes van buitenlands vastgoed aanzienlijk duurder zou zijn.

Het Grondwettelijk Hof aanvaardt geen van deze argumenten en besluit tot een schending van het anti-discriminatiebeginsel. Omwille van de negatieve gevolgen, beslist het Hof om de gevolgen van de vernietigde wetsbepaling te handhaven.

Wat zijn de gevolgen van dit arrest?

De wetgever heeft buitenlands vastgoed jarenlang ten onrechte uitgesloten van de taks tot vergoeding van de successierechten. Omwille van de overgangsbepalingen zal deze gemiste belasting niet retroactief verschuldigd zijn.

De vernietigde wetsbepaling werd reeds in 2002 vervangen door een nieuwe wetsbepaling. Deze nieuwe wetsbepaling voorziet nog steeds in een vrijstelling voor buitenlands vastgoed in het kader van de taks tot vergoeding van de successierechten. Strikt juridisch blijft deze vrijstelling van kracht. Gelet op het besproken arrest, lijkt alles er op te wijzen dat het slechts een kwestie van tijd is tot ook deze wetsbepaling vernietigd wordt door het Grondwettelijk Hof.

Een aandachtspunt dus voor elke raadgever die op heden adviseert omtrent de (i)vzw of private stichting.

Cazimir op LinkedIn!

Cazimir

CAZIMIR is ons eigenzinnig en geïntegreerd team van gespecialiseerde advocaten dat vermogende families en ondernemers helpt met al hun juridische vragen en zorgen over hun vermogen.

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.