Bijkomende covid-maatregelen in het arbeidsrecht sinds 12 januari

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 22/01/2021 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Sinds de aanvang van de pandemie heeft de Belgische overheid de regels over de ‘organisatie van arbeid’ al enkele malen gewijzigd. Met het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 werd onder meer bepaald dat verplichte telethuiswerk het uitgangspunt is. Op 12 januari 2021 werden enkele bijkomende verplichtingen ingevoerd. De maatregelen zijn momenteel van toepassing tot 1 maart 2021.

Registratieverplichting

Werkgevers of gebruikers die tijdelijk een beroep doen op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige voor het uitvoeren van werkzaamheden in België moeten verplicht een register bijhouden met gegevens over deze werknemers of zelfstandigen. Deze verplichting bestond al voor vijf sectoren (bouwsector, schoonmaaksector, landbouwsector, tuinbouwsector en vleessector) en geldt sinds 12 januari 2021 voor alle sectoren.

De registratieverplichting geldt vanaf het begin van de werkzaamheden t/m de 14de dag na het einde ervan en moet de volgende identificatiegegevens van de werknemer of zelfstandige bevatten:

  • De naam en voornamen.
  • De geboortedatum.
  • Identificatienummer.
  • De verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in België.
  • Het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd.
  • Indien van toepassing, de personen waarmee de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt.

Er zijn enkele uitzonderingen. Deze verplichting geldt niet voor de natuurlijke personen bij wie of voor wie werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden geschieden. De registratieverplichting geldt evenmin voor de tewerkstelling van grensarbeiders, of als het verblijf in België minder dan 48 uur duurt.

De gegevens worden veertien kalenderdagen na het einde de werkzaamheden vernietigd.

Passagier Lokalisatie Formulier (PLF)

Indien de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige het PLF moet invullen, dan creëert dit ook verplichtingen voor de werkgever of gebruiker die tijdelijk beroep doet op deze werknemer of zelfstandige. Vóór de aanvang van de werkzaamheden moet de werkgever/gebruiker nagaan of het PLF effectief werd ingevuld.

Bij gebrek aan bewijs dat het formulier werd ingevuld, moet de gebruiker of de werkgever erover waken dat het PLF is ingevuld uiterlijk op het moment waarop de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer/zelfstandige de werkzaamheden in België aanvat.

Deze verplichting geldt niet voor de natuurlijke persoon bij wie of voor wie de werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden geschieden.

COVID-test

Verder moet de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige die door een werkgever of een gebruiker tijdelijk wordt ingezet om werkzaamheden in België uit te voeren het bewijs leveren van een negatieve COVID-test die werd afgenomen ten vroegste 72 uur voor aanvang van de werkzaamheden in België. Deze verplichting geldt indien de werknemer/zelfstandige langer dan 48 uur in België verblijft.

Het resultaat van de test kan worden gecontroleerd door de preventieadviseur-arbeidsarts of door de bevoegde inspectiediensten.

Controle COVID-maatregelen voor de personen op de arbeidsplaats

Personen die zich op de arbeidsplaats bevinden moeten de verplichtingen opgelegd om de verspreiding van het coronavirus te beperken, zoals vastgesteld door de bevoegde overheden, naleven. Deze verplichting is niet beperkt tot de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige, maar geldt in het algemeen voor de personen die zich op de arbeidsplaats bevinden.

Het MB verwijst naar de verplichtingen zoals vastgesteld door de bevoegde overheden. Dit is een ruime omschrijving en omvat zowel federale als regionale verplichtingen. Het zijn niet enkel de maatregelen en verplichtingen m.b.t. de organisatie van de arbeid, maar ook bv. de verplichting om het PLF in te vullen, verplichtingen omtrent het testen, quarantaineverplichtingen, contactopsporing, …

De Vlaamse Overheid vermeldt de volgende regels omtrent testen en quarantaine via deze link.

Op de arbeidsplaatsen kunnen de preventieadviseurs-arbeidsartsen en ook de bevoegde inspectiediensten aan de betrokken personen vragen om het bewijs te leveren dat zij deze verplichtingen naleven.

 

Pierrick De Deken

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.