Aangiftetermijnen administratie niet (altijd) bindend cover

17 okt 2023 | Tax & Private equity

Aangiftetermijnen administratie niet (altijd) bindend

Door Cazimir

Recente vacatures

Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Douane
0 - 3 jaar
Antwerpen
Paralegal
Arbeidsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht
5 - 10 jaar
Brussel

Aankomende events

In een vonnis van 29 september 2023 heeft de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen ons standpunt gevolgd dat de aangiftetermijnen gepubliceerd op Biztax niet (altijd) bindend zijn. Het belang van dit vonnis voor de praktijk kan niet worden onderschat.

Aangiftetermijn van Biztax…

In voorliggend geval had de belastingplichtige zijn boekjaar afgesloten op 30 september 2019. Hij diende zijn aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2019 in buiten de aangiftetermijn van vijf maanden zoals voorzien op Biztax.

De fiscale administratie verzond enige tijd later een kennisgeving van aanslag van ambtswege. Daarin deelde ze mee dat de inkomsten en gegevens van de aangifte integraal zouden worden overgenomen, met daarbovenop een belastingverhoging wegens laattijdige aangifte. Ze kondigde ook aan dat er toepassing zou worden gemaakt van het aftrekverbod overeenkomstig (oud) artikel 207, zevende lid WIB92 (inmiddels art. 206/3, §1 WIB92).

Volgens de fiscale administratie had de belastingplichtige – overeenkomstig de aangiftetermijn gepubliceerd op Biztax – een aangifte moeten indienen binnen een termijn van vijf maanden.

Een kortere termijn dan de wettelijk bepaalde zes maanden

In haar vonnis bevestigde de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen dat er geen wettelijke grondslag bestaat voor de indieningsdata gepubliceerd op de website van Biztax waarbij de fiscale administratie een kortere termijn oplegt dan de wettelijk bepaalde zes maanden overeenkomstig (oud) artikel 310 WIB92.

De vennootschap kon zodoende haar aangifte nog rechtsgeldig indienen binnen de aangiftetermijn van zes maanden. Meer nog, in casu beschikte de vennootschap over nog meer tijd (1 maand extra) door de verlenging vanwege de Covid 19-pandemie.

Overeenkomstig het voorgaande besliste de rechtbank dat de aanslag vernietigd moest worden.

Artikel 310 WIB92 inmiddels gewijzigd

Merk op dat artikel 310 WIB92 inmiddels gewijzigd is en duidelijk een aangiftetermijn van 7 maanden voorziet. Dit is van toepassing vanaf het aanslagjaar 2021.

Gelet op de veelheid van ondernemingen met een aangiftetermijn van minder dan zes maanden die zich in dezelfde situatie bevinden en die volgens de administratie laattijdig een aangifte hebben ingediend, met alle bijbehorende gevolgen (aftrekverbod, belastingverhoging, geldboete,…), kan het belang van dit vonnis niet worden onderschat.

Indien u nog vragen heeft over deze materie of over de mogelijke fiscale gevolgen voor uw situatie, aarzel niet om ons te contacteren.

Recente vacatures

Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Douane
0 - 3 jaar
Antwerpen
Paralegal
Arbeidsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht
5 - 10 jaar
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.