Onbelast schenken van aandelen op naam

Onbelast schenken van aandelen op naam

Sinds 15 december 2020 moeten Belgische belastingplichtigen in het buitenland verleden notariële schenkingsaktes in België laten registreren. Bijgevolg zal er in principe steeds schenkbelasting verschuldigd zijn op deze schenkingen. Een zoektocht naar alternatieve...