Schizofrene advocaten

Schizofrene advocaten

Dit weekend publiceerde De Morgen een groot interview met drie vrouwelijke advocaten. Dat is natuurlijk op zichzelf geen nieuws. Zo kondigde de stafhouder van Limburg op de nieuwjaarsreceptie van zijn balie aan dat er in Limburg op een zucht meer vrouwelijke dan...
De balie en de politieke keuzes

De balie en de politieke keuzes

Het is allicht goed om even stil te staan bij enkele recente mededelingen van de Orde van Vlaamse Balies, al was het maar omdat ze ook relevant zijn voor wat er buiten de kleine advocatenbubbel gebeurt. De OVB verspreidde recent een bericht onder de titel Welke...
Het advocatenkantoor van 2024

Het advocatenkantoor van 2024

Gewoonlijk blikken we aan het begin van een nieuw jaar terug op de trends in juridische informatica van het afgelopen jaar. Dit jaar zijn de rapporten die daarvoor nodig zijn evenwel nog niet beschikbaar. In plaats daarvan zullen we, nu CICERO LawPack bijna 40 jaar...