Het EU Asiel- en Migratiepact en de betekenis voor het Belgische verblijfsrecht

UAntwerpen Stadscampus - Aula s.R.230 Prinsstraat 13, Antwerpen

Programma Het Europese Parlement nam op 10 april 2024 het Europese Asiel- en Migratiepact aan, na 4 jaar intense debatten over de juridische instrumenten die er deel van uitmaken. Het Pact zal belangrijke wijzigingen aanbrengen, zowel in het Unierecht als op nationaal niveau. Tijdens de conferentie wordt een grondige analyse gemaakt van de inhoud van […]

?