Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Verblijvings- en toekenningsbedingen in scheidingsstelsels: civiel en fiscaal doorgelicht (webinar) – EXTRA SESSIE

juni 4 @ 13:00 - 17:00

€467

Opleiding enkel toegankelijk voor notarissen, kandidaat-notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

Hoewel het nieuwe huwelijksvermogensrecht in 2018 het bestaan van huwelijksvoordelen in een stelsel van scheiding van goederen wettelijk heeft verankerd, leidt het Kerstdecreet van 2017 ertoe dat (optionele) finale verrekenbedingen in Vlaanderen heel zwaar belast worden met erfbelasting.

In de praktijk werd daarom gezocht naar alternatieve fiscaalvriendelijke planningstechnieken voor echtgenoten gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen.

In dit seminarie wordt stilgestaan bij de zogenaamde verblijvingsbedingen met betrekking tot onverdeelde goederen en de toekenningsbedingen met betrekking tot de eigen goederen. Er zal telkens worden ingezoomd op de civielrechtelijke kwalificatie van dergelijke bedingen als huwelijksvoordeel en op de fiscale behandeling met een daarbijhorende analyse van diverse voorafgaande beslissingen van VLABEL.

Spreker:
Ann Maelfait, Rivus Advocaten, vrij wetenschappelijk medewerker UHasselt, docent Expert Class Vermogens- en Successieplanning, Brugge Business School

Programma:

O.a. volgende vragen worden tijdens deze opleiding beantwoord:

  • Verblijvingsbeding met betrekking tot overdeelde goederen: Begrip? – Kwalificatie als huwelijksvoordeel – Fiscale behandeling
  • Toekenningsbeding met betrekking tot eigen goederen: Begrip? – Kwalificatie als huwelijksvoordeel – Fiscale behandeling
  • Aandachtspunten bij de opmaak van verblijvingsbedingen en toekenningsbedingen – Tips en tricks
  • Adviseerbaarheid en houdbaarheid van deze alternatieve planningstechnieken

Programmaoverzicht

KnopsPublishing is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille. Het accreditatienummer van KnopsPublishing is DV.O245662, thema: beroepsspecifieke competenties