Laden Events

« Alle Events

Lokale belastingen: 2 opleidingen op úw maat: 1. Vestiging, geschillen en invordering: lokale en regionale belastingen in de praktijk van de gemeente en provincie / 2. Het belastingreglement geëvalueerd

oktober 18 @ 08:30 - 17:00

Opleiding enkel toegankelijk voor financieel directeurs van steden, gemeenten en provincies én hun respectievelijke medewerkers, beheerders belastingreglementen, en schepenen van financiën

Lokale belastingen: 2 opleidingen op úw maat:
18 oktober 2022
: 1. Vestiging, geschillen en invordering: lokale en regionale belastingen in de praktijk van de gemeente en provincie
15 november 2022: 2. Het belastingreglement geëvalueerd

Dit najaar bieden we u 2 afzonderlijke opleidingen aan i.v.m. de lokale belastingen in de praktijk van de gemeente en provincie.

Vestiging en invordering van belastingen

Deze eerste opleiding verstrekt u basiskennis ter zake. Aan de hand van concrete cases uit uw dagelijkse praktijk lichten de sprekers de regels inzake vestiging, geschillen en invordering, helder en interactief voor u toe. Er is ruim tijd voor vraagstelling en overleg.

Programma:

O.a. volgende onderwerpen komen daarbij aan bod.

 • Aangifte: noodzaak en gevolgen? Belang van een duidelijke formulering in het belastingreglement
 • Bewijsmiddelen
 • Onderzoek en controle
 • Ambtshalve aanslag: wanneer wel en wanneer niet?
 • Aanslagtermijnen
 • Sancties: belastingverhoging en boete
 • Betwisting
 • De invorderingsregels van toepassing vanaf 1 januari 2020:
  • Toepassing van het Wetboek van 13 april 2019 van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-
   fiscale schuldvorderingen (en de uitvoeringsbesluiten)
  • Kiezen voor kohierbelastingen of voor contante inning?
  • Wanneer moeten lokale belastingen eigenlijk worden betaald?
  • Wie is belastingplichtig en wie is belastingschuldig?
  • Kunnen ook betwiste belastingen worden ingevorderd?

Tijdens de tweede opleiding loodsen de sprekers u doorheen het belastingreglement, met als doel de praktische toepassings-problemen te detecteren, analyseren en op te lossen.
De algemene principes (gelijkheidsbeginsel, art. 464 WIB/1992, …), concrete belastingreglementen en voorbeelden (zoals leegstandsheffingen, tweede verblijven, belasting op verspreiding van drukwerken, …), de relevante rechtspraak en de Omzendbrief KB/ABB 2019/2, worden besproken aan de hand van o.a. volgende onderwerpen:

 • Onderscheid belasting – retributie: keuzestelsel of keurslijf?
 • Is het belastingreglement goed gestructureerd?
 • Is het belastingreglement voldoende gemotiveerd?
 • Het fiscaal doel van de belasting bepalen
 • Bepaling van de heffingstermijn
 • Omschrijving van het belastbaar feit
 • Omschrijving van de belastbare grondslag
 • Omschrijving van de belastingplichtige
 • Vaststellen van het tarief
 • Vrijstellingen of verminderingen
 • Aangifteplicht of niet
 • Belastingverhoging

Sprekers:
Luc De Meyere, advocaat-vennoot DVDTAXLAW, professor lokale en regionale belastingen UGent
Mr. Leen De Vriese, advocaat-vennoot DVDTAXLAW

Gegevens

Datum:
oktober 18
Tijd:
08:30 - 17:00
Event Categorie:
View Website →

Sprekers

Luc De Meyere
Leen De Vriese

Overige informatie

Organisator
KnopsPublishing
Soort
Live
Erkend
Nee

Locatie

Vlerick Business School
Reep 1
Gent, 9000 België
+ Google Maps