Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Bijzondere nalatenschappen: de beneficiair aanvaarde, de onbeheerde en erfloze nalatenschap en de “nalatenschap” van een afwezige

februari 5, 2024 @ 12:45 - 18:00

€467

Opleiding enkel toegankelijk voor notarissen, kandidaat-notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

In de eerste plaats wordt de focus gericht op de nalatenschap die is aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving. Deze specifieke erfkeuze activeert een aantal bijzondere wetsbepalingen en beoogt een netto-vereffening, in afwijking van de algemene regel dat de nalatenschap bruto wordt vereffend en verdeeld. Het verschil tussen een bruto- en netto-vereffening wordt in deze context eveneens besproken.

Ook de nalatenschap tot wie niemand zich geroepen voelt, wordt behandeld: de erfloze nalatenschap, die de Belgische Staat opeist, of de volstrekt onbeheerde nalatenschap, waarin zelfs de overheid niet geïnteresseerd is en die onder het bewind komt van een gerechtelijke opdrachthouder, de curator. De stelregel in ons recht luidt immers dat een nalatenschap, zelfs deficitair, nooit in een juridische leegte mag terechtkomen.

Ten slotte komt ook de bijzondere situatie aan bod van het beheer en de vereffening van het vermogen van een persoon die afwezig wordt verklaard. De regels inzake afwezigheid worden toegelicht, alsook de wijze waarop de “nalatenschap” van een afwezige wordt vereffend en verdeeld.

Spreker:
Bart Van den Bergh, Raadsheer en dienstdoend kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, lid CSW, wetenschappelijk medewerker UHasselt

Programma:

O.a. volgende vragen worden praktijkgericht beantwoord:

  • Wat indien een schuldeiser zich aanmeldt na de netto-verdeling van de tegoeden/activa uit de nalatenschap aan de onderscheiden erfgenamen en legatarissen?
  • Hoe lang duurt de bescherming van de beneficiaire erfgenaam?
  • Wat indien slechts één erfgenaam beneficiair wil aanvaarden en de andere erfgenamen niet?
  • Wat is de verhouding tussen de nooit uitgeoefende erfkeuze van een overledene die zelf tot een nalatenschap was geroepen, en de beneficiaire aanvaarding van diens nalatenschap?
  • Wat is het verschil tussen de erfloze en de onbeheerde nalatenschap?
  • Hoe verloopt de vereffening van een onbeheerde nalatenschap?
  • Hoe verkrijgt de Staat een nalatenschap die erfloos is? Is deze eigendomsverkrijging definitief?
  • Is de Staat, die niet als een erfgenaam kan worden beschouwd, gehouden tot de schulden van de erfloze nalatenschap?
  • Wat als een verdwenen persoon (afwezige) zelf ook tot een nalatenschap was geroepen: is deze nalatenschap dan geblokkeerd, of is er een “plaatsvervulling” voorzien?
  • Wat als een afwezige na jaren plots opduikt?

Locatie

Hotel van der Valk Oostkamp
Kapellestraat 146
Oostkamp, 8020 België
+ Google Maps