De erfovereenkomst: opportuniteiten en valkuilen (webinar)

De Barrier Grote Baan 9, Houthalen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers Hoewel een essentieel onderdeel van de familiale successieplanning, heeft de erfovereenkomst na enkele jaren toepassing in de praktijk, nog steeds niet al haar geheimen prijsgegeven. De codificatie van ons Nieuw Burgerlijk Wetboek via de invoering van boek 4 heeft weliswaar enkele zaken opgehelderd, toch blijven er […]

Webinar Fictiebepalingen in de Vlaamse erfbelasting – Deel 1

De zogenaamde fictiebepalingen in de erfbelasting zijn geduchte bepalingen die bij een overlijden voor onaangename verrassingen kunnen zorgen op het vlak van de erfbelasting. De VCF bevat maar liefst zeven artikelen met een fictiebepaling, die inhoudt dat een niet-erfrechtelijke verkrijging voor de heffing van de erfbelasting met een erfrechtelijke verkrijging wordt gelijkgesteld. Het gaat daarbij […]

411€ excl. btw

Registratierechten en btw bij vastgoedtransacties – Knelpunten voor de notariële praktijk

Salons van Edel Terbekehofdreef 13, Antwerppen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers In deze opleiding wordt, aan de hand van concrete casussen uit de praktijk, ingegaan op een aantal bijzondere knelpunten inzake de (Vlaamse) registratierechten en de btw bij vastgoedtransacties en vastgoedontwikkeling. Bij het bespreken van de casussen krijgt u – waar nodig – ook toelichting bij recente […]

Lokale belastingen: 2 opleidingen op úw maat: 1. Vestiging, geschillen en invordering: lokale en regionale belastingen in de praktijk van de gemeente en provincie / 2. Het belastingreglement geëvalueerd

Vlerick Business School Reep 1, Gent

Opleiding enkel toegankelijk voor financieel directeurs van steden, gemeenten en provincies én hun respectievelijke medewerkers, beheerders belastingreglementen, en schepenen van financiën Lokale belastingen: 2 opleidingen op úw maat: 18 oktober 2022: 1. Vestiging, geschillen en invordering: lokale en regionale belastingen in de praktijk van de gemeente en provincie 15 november 2022: 2. Het belastingreglement geëvalueerd Dit […]

Webinar Fictiebepalingen in de Vlaamse erfbelasting – Deel 2

De zogenaamde fictiebepalingen in de erfbelasting zijn geduchte bepalingen die bij een overlijden voor onaangename verrassingen kunnen zorgen op het vlak van de erfbelasting. De VCF bevat maar liefst zeven artikelen met een fictiebepaling, die inhoudt dat een niet-erfrechtelijke verkrijging voor de heffing van de erfbelasting met een erfrechtelijke verkrijging wordt gelijkgesteld. Het gaat daarbij […]

411€ excl. btw

Stresscontrole – Efficiënter presteren – Concrete inzichten én technieken – Driedaagse training (live én online)

De Rederij Tolhuisstraat 74, Schelle

Opleiding bestemd voor het notariskantoor, met bijzondere accenten voor de notariële medewerkers Driedaagse HYBRIDE Basisopleiding: Dag 1 live: vrijdag 28 oktober 2022, van 10u00-17u00, De Rederij, Tolhuisstraat 74, 2627 Schelle Dag 2 online: vrijdag 18 november 2022, van 14u00-17u00 Dag 3 live: dinsdag 29 november 2022, van 13u00-17u00, De Rederij, Tolhuisstraat 74, 2627 Schelle Als notaris en notarieel medewerker ervaart u dagelijks […]

EOT – gecombineerd aanbod: ENKEL deel 1 – Familiaalrechtelijke topics voor het notariaat

Salons van Edel Terbekehofdreef 13, Antwerppen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers Familiaalrechtelijke topics voor het notariaat – deel 1  Hoe begeleidt u als notaris uw cliënten bij het berekenen van onderhoudsbijdragen voor de kinderen? Wat is de fiscale impact van de overeenkomst inzake kosten voor de kinderen? Kiezen ouders voor een fiscaal co-ouderschap of is aftrek van […]

511 €

41ste Rechtskroniek voor het Notariaat

Faculteit Recht & Criminologie Campus Aula - Auditorium B Faculteit Recht & Criminologie, Gent, Universiteitstraat 4

Met genoegen kondigen wij aan dat de 41ste Rechtskroniek voor het Notariaat zal plaatsvinden op donderdag 10 november 2022 om 18 uur. Deze avond vol recente en nieuwe wetgeving mag u absoluut niet missen: zowel de (her)codificatie van het huwelijksvermogensrecht als deze van het recht inzake nalatenschappen, schenkingen en testamenten bevat (met ingang van 1 juli 2022) wel degelijk […]

120 €

Webinar Fictiebepalingen in de Vlaamse erfbelasting – Deel 3

De zogenaamde fictiebepalingen in de erfbelasting zijn geduchte bepalingen die bij een overlijden voor onaangename verrassingen kunnen zorgen op het vlak van de erfbelasting. De VCF bevat maar liefst zeven artikelen met een fictiebepaling, die inhoudt dat een niet-erfrechtelijke verkrijging voor de heffing van de erfbelasting met een erfrechtelijke verkrijging wordt gelijkgesteld. Het gaat daarbij […]

411€ excl. btw

33ste Dag van de Bedrijfsjuristen 2022: Bedrijfsjuristen en bedrijfsverantwoordelijkheid. Naar eindeloze aansprakelijkheden voor ondernemingen?

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Museumplein, Brussel

Het Instituut voor bedrijfsjuristen nodigt u uit op zijn 33ste Dag van de bedrijfsjuristen met als thema "Bedrijfsjuristen en bedrijfsverantwoordelijkheid. Naar eindeloze aansprakelijkheden voor ondernemingen? ". We bestuderen de bedrijfsverantwoordelijkheid in de breedste zin van het woord, bekeken vanuit het perspectief van bedrijfsjuristen. Ondernemingen zijn in toenemende mate onderworpen aan talrijke verplichtingen: klokkenluiders, bescherming van […]

250 €