IBJ

Het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ), opgericht bij wet van 1 maart 2000, is de federale beroepsorde voor bedrijfsjuristen en telt meer dan 2100 leden

Het IBJ vertegenwoordigt en beschermt de belangen van het beroep in het algemeen en van de bedrijfsjurist in het bijzonder. De bedrijfsjuristen hebben een beschermde titel en hun juridische adviezen ten behoeve de werkgever zijn vertrouwelijk. Bedrijfsjuristen zijn onderworpen aan een eigen deontologie, die hun intellectuele onafhankelijkheid en voortgezette opleiding garandeert.

De rol en functie van de bedrijfsjurist zijn immers uniek. Als bedrijfsjurist ben je in dienst van de onderneming. Als “insider” ben je vertrouwd met de sector, de diensten en/of goederen, de processen en de mensen en cultuur van de onderneming. Je denkt proactief mee en draagt vanuit juridisch oogpunt bij tot de verwezenlijking van de missie van de onderneming. En juist omdat je van binnenuit de onderneming werkt, kan je je werkgever zo doeltreffend en proactief adviseren. Het mooie aan dit beroep is dat je fungeert als business partner én als bewaker van de integriteit van je onderneming. Als bedrijfsjurist heb je dus ook een rol van algemeen belang. Je ziet erop toe dat de onderneming de wet naleeft, en zo draag je bij tot de rechtsstaat.

Het IBJ wil, als onmisbaar dynamisch netwerk voor zijn leden verbondenheid creëren en een klankbord zijn, waar ervaringen worden uitgewisseld en informatie met betrekking tot de nieuwste trends en ontwikkelingen worden gedeeld. Zo organiseerde het IBJ in 2021 +/- 100 activiteiten, in samenwerking met zijn loyale partners en werkgroepen.

***
Voor meer informatie:
Julie Dutordoir - Directeur-generaal IBJ - Julie.Dutordoir@ibj.be