Arbeidsrecht Journaal

Digitale pionier in open access

 

Het Arbeidsrecht Journaal is een initiatief van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KU Leuven. Sinds 2016 werd deze publicatie in samenwerking met uitgeverij die Keure verzorgd. In 2019 maakte dit tijdschrift een eigen switch-to-digital en sindsdien zijn de bijdragen digitaal op de website te raadplegen. Het eigen karakter van het tijdschrift werd steeds behouden. Geschoeid op academische leest, maakt het tijdschrift optimaal gebruik van de mogelijkheden van digitale ontsluiting. Dit laat toe om kort na de afwerking van een bijdrage, deze snel en op toegankelijke wijze te publiceren.

In september 2020 name het Arbeidsrecht Journaal een nieuwe stap en werd de redactie verbreed en uitgebreid met medewerkers van de eenheid sociaal recht van het Centrum Overheid en Recht van de UHasselt. Vanuit deze brede academische sterkte wordt kritische peer review optimaal gegarandeerd.

Met het Arbeidsrecht Journaal poogt het Instituut voor Arbeidsrecht de lezer binnen een kort bestek een overzicht te geven van de arbeidsrechtelijke actualiteit via een objectieve en neutrale weergave van de voornaamste juridische bronnen en hun inhoud. In het Arbeidsrecht Journaal ligt de focus op analyse, duiding en commentaar bij de actuele ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Er wordt gestreefd naar een bondige behandeling van onderwerpen die een relevantie hebben voor de praktijk.

Met een digitale ontsluiting is ervoor gekozen om breed toegankelijk te zijn. Alle informatie is beschikbaar in ‘open access’. Het Arbeidsrecht Journaal is daarmee als tijdschrift een pionier. Dit past in de visie om knowhow zodanig te delen dat er een goede kruisbestuiving tot stand komt tussen het academische en het praktische werkveld. Daarmee is ook de algemene rechtsontwikkeling gebaat. Bovendien impliceert het dat het bredere werkveld een partner kan zijn.

We hopen alvast met het Arbeidsrecht Journaal een degelijk en origineel platform te bieden om de juridische dynamiek in onze wereld van het arbeidsrecht op een juiste toon te vatten en mee vorm te geven.

Zelf een bijdrage leveren aan het tijdschrift? Contacteer de kernredactie.

***

Het Arbeidsrecht Journaal is een uitgave van het Instituut voor Arbeidsrecht, KU Leuven, Blijde Inkomststraat nr. 17, 3000 Leuven. (ISSN: 2506-9403)

Contactgegevens: Simon Taes, Instituut voor Arbeidsrecht KU Leuven / e-mail: info@arbeidsrechtjournaal.be.

Kernredactie:

  • Prof. Dr. Frank Hendrickx, Gewoon Hoogleraar, Instituut voor Arbeidsrecht KU Leuven (hoofdredacteur);
  • Prof. Dr. Petra Foubert, Hoogleraar, Centrum voor Overheid en Recht – Eenheid Sociaal Recht UHasselt;
  • Prof. Dr. Johan Peeters, Hoofddocent, Centrum voor Overheid en Recht – Eenheid Sociaal Recht UHasselt en magistraat;
  • Dr. Pieter Pecinovsky, Affiliated Senior Researcher, Instituut voor Arbeidsrecht KU Leuven, Legal Knowledge Manager and Of Counsel, Van Olmen & Wynant;
  • Simon Taes, doctoraatsonderzoeker, Instituut voor Arbeidsrecht KU Leuven (redactiesecretaris).

E-mailiar@kuleuven.be / www.instituutvoorarbeidsrecht.be.